Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

KUULUTUS

Andrey Bogolyubov on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen ilmoituksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Ilmoitus koskee Kouvolan kaupungin Kuusankoskella, kiinteistöillä 286-409-4-124, 286-21-706-2, 286-409-4-106 ja 286-409-4-214, osoitteessa Keltintie 24 tapahtuvaa pilaantuneen maaperän puhdistamista. Alueelle on läjitetty Kymijoesta ruopattua sedimettiä, joka on todettu voimakkaasti elohopealla ja PCDD/F- ja PCB-yhdisteillä pilaantuneeksi.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käsitellyt ilmoituksen ja tehnyt sen johdosta ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 11.9.2019.

Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla 16.10.2019 asti. Päätös on kuulutusajan nähtävillä Kouvolan kaupunginkanslian kirjaamossa, os. Torikatu 10.

Päätöksestä on valitusoikeus ilmoituksen tekijällä sekä niillä, joiden etua asia saattaa koskea sekä Kouvolan kaupunginhallituksella sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta.

Kouvolassa 11.9.2019

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Ympäristö ja luonnonvarat

KASELY/1165/2019