Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus melupäätöksestä / Destia Rail Oy

Kuulutus

Asia
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös.

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 22.4.2022 antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa. Asian diaarinumero on KASELY/480/2022.

Kyseessä on Destia Rail Oy:n tekemät raiteiden korjaus-, tukiseinä- ja muut rakennustyöt Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupunkien alueella.

Toimintaa ilmoitetaan tapahtuvan seuraavissa kohteissa:
• Asematie 5, Inkeroinen, (Kouvola)
• Kymin liikennepaikka, Tanulantie, (Kotka)
• Kantinkuja, 48700 Kotka
• Ahonkuja 8, 48720 Kotka
• Haminan ratapiha, Syväsatamantie, (Hamina)

Hankeajaksi on ilmoitettu 11.4.2022 – 31.1.2023. Toiminta-aikoja eri kohteissa eri aikoina. Junaliikenteestä johtuen osa työvaiheista joudutaan tekemään myös öisin sekä viikonloppuisin.

Kuulutuksen julkaisupäivä
22.4.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 30.5.2022.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa ely-keskus.fi/Kuulutukset.

Melupäätös (PDF, 120 kt)

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
Valitusaika päättyy 30.5.2022.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Erja Monto
+358 295 029 259
erja.monto@ely-keskus.fi

Sivun alkuun