Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus ympäristösuojelulain mukaisesta päätöksestä koskien Hangassuon luontotyyppien tarkkailuohjelman hyväksymistä

Asia
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on 22.4.2022 antanut päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 64 §:n mukaisesta tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä. Tarkkailusuunnitelma koskee PJ Turve Oy:n Koukkuhuhdansuon turvetuotantoaluetta, jolle Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 15.3.2011 myöntänyt ympäristöluvan (drno ESAVI/312/04.08/2010). Tarkkailusuunnitelman nimi on: Koukkuhuhdansuon turvetuotantoalueen vaikutusten tarkkailu Hangassuon pohjoisosan luontotyyppeihin, tarkkailuohjelmaehdotus, ja sen on laatinut Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2022. Asian diaarinumero on KASELY/363/2016.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella ELY-keskuksen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 25.4.2022. – 1.6.2022 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset ja valitsemalla alueeksi Kaakkois-Suomi.

Sivun alkuun