Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

Asia:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoitusten johdosta.

Kouvolan kaupungille annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Korialla osoitteessa Kirjapainontie 2. Asian diaarinumero on KASELY/114/2022.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella ELY-keskuksen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös on yleisesti nähtävillä 8.9.-14.10.2022 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset ja valitsemalla alueeksi Kaakkois-Suomi.

Sivun alkuun