Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös maa-ainesten ottamislupaa koskevassa asiassa

Asia
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 16.11.2022 nro 2532/2022 maa-ainesten ottamislupaa koskevassa asiassa. Päätös on luettavissa oheisessa liitteessä.

Päätös, johon haettu muutosta
Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto 22.9.2021 § 22

Luvanhakija
Leca Finland Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus on julkaistu hallinto-oikeuden verkkosivuilla 16.11.2022 ja pidetään nähtävillä 16.11.– 23.12.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 23.12.2022.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 16.11.2022 nro 2532/2022, (PDF, 415 kt)

Sivun alkuun