Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös maa-ainesasiaa koskevassa valitusasiassa / Tykkimäen Sora Oy

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Diaarinumero 1216/03.04.04.04.24/2023

Julkinen kuulutus

Asia

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 3.6.2024 nro 1285/2024 maa-ainesten ottamislupaa koskevassa asiassa. Päätös on luettavissa oheisessa liitteessä.

Päätös, johon haettu muutosta

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto 3.5.2023 § 37

Luvanhakija

Tykkimäen Sora Oy

Valittajat

Marketta Aro
Jari Laiho

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus on julkaistu hallinto-oikeuden verkkosivuilla 3.6.2024 ja pidetään nähtävillä 3.6.–10.7.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Valitusaika päättyy 10.7.2024.


Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 3.6.2024 nro 1285/2024 (pdf, 575 kt)

Sivun alkuun