Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta

Ilmoitus kuulutuksesta
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus
Hakija
Woikoski Oy
Asia
Woikoski Oy:n Voikosken tehtaan toiminnan muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Mäntyharju
Dnro
ISAVI/6090/2023
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella
kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemus asiakirjat pidetään nähtävillä 20.11.-27.12.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2503942, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet
muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Sivun alkuun