Ilmoitus purkamislupahakemuksen vireilletulosta

Ilmoitus purkamislupahakemuksen vireilletulosta (MRL 133 §) koulurakennuksen purkamiseksi Kouvolan kaupungin Anjalan taajama-alueella osoitteessa Anjalantie 5 46910 Anjala.