Ilmoitus kuulemisesta hallintopakkoasiassa

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kouvolan kaupungin rakennusvalvonta kuulee henkilöä Marko Lopperi hallintopakkoasiassa hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti. Kuulemista ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä asianosaiselle 30 vuorokauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnassa osoitteessa Torikatu 10, 45100 Kouvola.

Lisätietoja antaa: Valvontainsinööri Tiina Raudaskoski, p. 020 615 7516, tiina.raudaskoski(at)kouvola.fi

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 8.9.2022. Kuulemisen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä edellä mainitusta julkaisemisajankohdasta.

Rakennusvalvonta

Sivun alkuun