ILMOITUS KUULEMISESTA HALLINTOPAKKOASIASSA -УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАСЛУШИВАНИИ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛУ

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kouvolan kaupungin rakennusvalvonta kuulee henkilöä Khlebnikova Alla hallintopakkoasiassa hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti. Kuulemista ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä asianosaiselle 30 vuorokauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnassa osoitteessa Torikatu 10, 45100 Kouvola.

Lisätietoja antaa: Valvontainsinööri Tiina Raudaskoski, p. 020 615 7516, tiina.raudaskoski(at)kouvola.fi

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 3.1.2022. Kuulemisen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä edellä mainitusta julkaisemisajankohdasta.

Rakennusvalvonta

Публично уведомляется, что строительная инспекция города Коувола заслушает Хлебникова Aлла по административному делу в соответствии с § 34 Закона об административном судопроизводстве (434/2003). Уведомить сторону по делу о заслушивании иным способом оказалось невозможно.

Сторона по делу может ознакомится с протоколами слушаний в течение 30 суток с момента опубликования настоящего уведомления в строительной инспекции города Коувола по адресу Torikatu 10, 45100 Kouvola.

Дополнительная информация: Инженер по надзору за строительством Тиина Раудаскоски, тел. 020 615 7516, tiina.raudaskoski(at)kouvola.fi

Настоящее уведомление опубликовано на сайте города Коувола 3.1.2022. Заслушивание считается состоявшимся на седьмой день после вышеуказанной даты его опубликования.

Строительная инспекция

Sivun alkuun