Ilmoitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 1437/2022 20.6.2022

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen Kouvolan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan 16.9.2021 § 81 tehtyyn kunnallisvalitukseen, joka koskee kunnalliseen virkasuhteeseen nimittämistä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus päättää jättää asian osin tutkimatta ja osin hylätä.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen pidetään nähtävillä 23.6.- 30.7.2022 välisen ajan kaupungin kirjaamossa, os. Torikatu 10, 45100 Kouvola.

Kouvolassa 23.6.2022

KAUPUNGINHALLITUS

Sivun alkuun