Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Kaipiaisten tehtaan toiminnan muutoksesta ja ympäristöluvan tarkastamisesta

Ilmoitus päätöksestä
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Päätösnro
238/2023

Dnro
ESAVI/47534/2022

Hakija
CH-Polymers Oy

Asia
Kaipiaisten tehtaan toiminnan muuttaminen ja ympäristöluvan tarkistaminen, Kouvola

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 13.9.-20.10.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Sivun alkuun