Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Haukkasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamisesta vesienkäsittelyä koskevien lupamääräysten 1-3 osalta, Vapo Oy

KUULUTUS

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 4.10.2019 antamallaan päätöksellä nro 396/2019 määrännyt 12.6.2012 antamansa Vapo Oy:n Haukkasuon turvetuotantoa Kouvolan kaupungissa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 136/2012/2 määräaikaiseksi ja olemaan voimassa 31.12.2030 saakka.

Aluehallintovirasto on muuttanut ympäristölupapäätöksen nro 136/2012/2 lupamääräyksiä 1 ja 3 sekä lupamääräyksen 2 ensimmäi-sen kappaleen.

Hakija

Vapo Oy

Asia

Haukkasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen vesienkäsittelyä koskevien lupamääräysten 1–3 osalta, Kouvola

Päätös on nähtävillä valitusaikana 4.10. – 4.11.2019 Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 4.11.2019.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat

Ympäristölakimies Anne Valjakka, puh. 0295 016 438
sähköposti: anne.l.valjakka@avi.fi
Ympäristöneuvos Juha Helin, puh. 0295 016 398
sähköposti: juha.helin@avi.fi