Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristösuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta valvonnasta vapautetun matala-aktiivisen orgaanisen jätteen sijoittaminen Keltakankaan jätekeskuksen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle

Hakija
Kymenlaakson Jäte Oy

Dnro
ESAVI/25944/2022

Asia
Valvonnasta vapautetun matala-aktiivisen orgaanisen jätteen sijoittaminen Keltakankaan jätekeskuksen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, Kouvola

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 20.9.– 27.10.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Sivun alkuun