Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä / Vapo Oy

ILMOITUS

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija

Vapo Oy

Dnro

ESAVI/8198/2020

Päätösnro

356/2020

Asia

Oikaisuvaatimus koskien Karhunsuon turvetuotantoalueen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymistä, Kouvola

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 7.10.– 13.11.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.