Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä poikkeuslupahakemus lasikuituhuovan valmistuksessa syntyvän hylyn sijoittamiseksi Keltakankaan jätekeskuksen kaatopaikalle

Ilmoitus päätöksestä
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija Kymenlaakson Jäte Oy

Dnro ESAVI/19195/2021

Päätösnro 310/2021

Asia Poikkeuslupahakemus lasikuituhuovan valmistuksessa syntyvän hylyn sijoittamiseksi Keltakankaan jätekeskuksen kaatopaikalle, Kouvola

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 12.10.–18.11.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.