Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä, Laihanlamminsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen

Ilmoitus päätöksestä
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija Arvoturve Oy

Dnro ESAVI/26198/2021

Päätösnro 61/2023

Asia Laihanlamminsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen, Kouvola

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 7.3.–13.4.2023 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Sivun alkuun