Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä Haukkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupaan liittyvän kalatalousvelvoitteen ja kalataloustarkkailun muuttaminen, Kouvola

Hakija
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kalatalouspalvelut

Dnro
ESAVI/41722/2021

Päätösnro
191/2022

Asia
Haukkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupaan liittyvän kalatalousvelvoitteen ja kalataloustarkkailun muuttaminen, Kouvola

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 16.6.–25.7.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Sivun alkuun