Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä, hakija UPM-Kymmene Oyj

Ilmoitus päätöksestä
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Päätösnro
155/2024

Dnro
ESAVI/35715/2023

Hakija
UPM-Kymmene Oyj

Asia
Kymin sellu- ja paperitehdasintegraatin toiminnan muuttaminen uuden klooridioksidilaitoksen osalta ja toiminnan aloittamislupa, Kouvola

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 20.6.-29.7.2024 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Sivun alkuun