Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä / Haapahaikulansuon pohjoisosan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa

Ilmoitus päätöksestä
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija Jari Heinonen

Dnro ESAVI/24745/2022

Päätösnro 69/2023

Asia Haapahaikulansuon pohjoisosan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Kouvola

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 15.3.–21.4.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Sivun alkuun