Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus vesilain mukaisesta päätöksestä, hakija Kymenlaakson Vesi Oy

Ilmoitus päätöksestä
Vesilain mukainen päätös

Päätösnro
153/2024

Dnro
ESAVI/7837/2024

Hakija
Kymenlaakson Vesi Oy

Asia
Pohjaveden ottamiselle Halisenromppujen pohjavedenottamosta asetetun aloittamista koskevan määräajan pidentäminen, Kouvola

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 19.6.-26.7.2024 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Sivun alkuun