Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus vesilain mukaisesta päätöksestä

Ilmoitus päätöksestä
Vesilain mukainen päätös

Hakija Kymen Seudun Osuuskauppa

Dnro ESAVI/44622/2021

Päätösnro 131/2022

Asia Laitureiden rakentaminen Käyrälammelle ja valmistelulupa, Kouvola

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 4.5.–10.6.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Sivun alkuun