Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta / Vesialueen ruoppaaminen Haukkajärvellä

Ilmoitus kuulutuksesta

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakijat

Suomalainen Seppo ja Salonen Vesa

Asia

Vesialueen ruoppaaminen Haukkajärvellä, Kouvola

Dnro

ESAVI/5041/2024

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemus-asiakirjat pidetään nähtävillä 16.5.–24.6.2024 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mieli-piteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue
Postiosoite: PL 1, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 016 000
ymparistoluvat.etela@avi.fi | www.avi.fi

Sivun alkuun