Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus PJ-Turve Oy:n ympäristölupahakemuksesta

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija
PJ-Turve Oy

Dnro
ESAVI/31046/2020

Asia
Sikasalonsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen, Kouvola

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidetään nähtävillä 13.1.–19.2.2021 aluehallintoviraston kotisivuilla, mistä ne ovat luettavissa.

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.