Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus päätöksestä / Maatalousyhtymä Juha ja Tuomo Tapola, Välisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa

Ilmoitus päätöksestä
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija Maatalousyhtymä Juha ja Tuomo Tapola

Dnro ESAVI/18469/2020

Päätösnro 421/2021

Asia Välisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kouvola

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 aluehallintoviraston kotisivuilla osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Sivun alkuun