Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus päätöksestä; Jussila Power Oy, Haukkasuon läntisen turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa

Ilmoitus päätöksestä

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös
Päätösnro 162/2024
Dnro ESAVI/25337/2023

Hakija
Jussila Power Oy

Asia
Haukkasuon läntisen turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Kouvola

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 3.7.-9.8.2024 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Sivun alkuun