Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta / Gasum Oy

Ilmoitus kuulutuksesta
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija Gasum Oy

Dnro ESAVI/9783/2021

Asia Kouvolan biokaasulaitoksen toiminnan muuttaminen, hakemus jätteeksi luokittelun päättymiseksi sekä toiminnan aloittamislupa, Kouvola

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 8.6.–15.7.2021 osoitteessa lupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.