Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus Encore Ympäristöpalvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija

Encore Ympäristöpalvelut Oy

Dnro

ESAVI/24765/2020

Asia

Valkealan bio- ja kierrätyspolttoainelaitoksen toiminnan muutos ja ympäristöluvan tarkistaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Kouvola

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 17.11.–28.12.2020 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa.

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.