Ehdotus eräiden kaupungin kunnossapitämien tieyhteyksien kunnossapidon lakkauttamisesta nähtävillä

Kouvolan kaupunki asettaa nähtäville aineiston, jossa esitellään ehdotukset tieyhteyksistä, jotka tultaisiin poistamaan kaupungin kustannuksella tapahtuvasta kunnossapidosta. Kunnossapito siirtyisi tietä käyttävien kiinteistöjen vastuulle tulevasta talvikaudesta alkaen. Talvikauden katsotaan alkavan 1.10.2024.

Aineisto pidetään nähtävillä 10.7 – 16.8.2024 Kouvolan kaupungin internet-sivuilla www.kouvola.fi/ilmoitukset-ja-kuulutukset. Aineisto koostuu kahdesta tiedostosta, jossa toisessa on esitetty kunnossapidon poiston perusteet (8 eri luokkaa). Toinen tiedosto sisältää kartat, joissa poistuvat tieyhteydet on esitetty kaupunginosittain. Kaupungin kunnossapidosta poistettavaksi esitetyt tieosuudet näkyvät kartoilla punaisina viivoina.

Asianosaisille varataan tilaisuus lausua mielipiteensä ehdotuksesta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Mahdolliset mielipiteet on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle, osoitteella: Kouvolan kaupunki, tekninen lautakunta, Torikatu 10, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@kouvola.fi, otsikolla ”Kaupungin kunnossapidosta poistuvat tieyhteydet 2024”.

Kaupungilla on velvollisuus kunnossapitää yleiseen liikenteeseen luovutetut (asemakaavaan merkityt) kadut. Kouvolan kaupunki on tehnyt aiemmin myös päätöksen, jonka mukaan kaupunki pitää kustannuksellaan kunnossa eräitä, kaupungin määrittämiä kriteereitä täyttäviä yksityisteitä. Nyt esitettävä aineisto koostuu tieyhteyksistä, jotka eivät ole katuja eikä aiemmin päätettyjä, kriteerit täyttäviä yksityisteitä.

Kouvolassa 10.7.2024 Tekninen lautakunta

Tutustu ehdotukseen:


Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, p. 020 615 8574, anne.ahtiainen@kouvola.fi

Sivun alkuun