Asemakaavojen muutosehdotusten julkinen nähtävillä olo MRL 65§ MRA 27§

Kierrätyskeskus (02/013), kaavaehdotus
Hankkeessa muutetaan Kasarminmäellä sijaitsevan Parik-säätiön ja sen länsipuolella olevan alueen asemakaavaa siten, että Kasarminmäentien linjausta siirretään itään lähelle nykyistä liittymäaluetta ja alueen läntisintä teollisuuskorttelia laajennetaan pohjoisen ja lännen suuntaan. Kaavamuutos mahdollistaa mm. alueen palvelutarjonnan laajentamisen sekä katujen liikenneturvallisuutta parantavat muutostoimenpiteet. Lisäksi asemakaavan muutoksessa ajanmukaistetaan alueen kaavamerkintöjä ja -määräyksiä.

Lisätietoja: www.kouvola.fi/kierratyskeskus

Sairaalanmäki (21/025), kaavaehdotus
Kaavahankkeessa muutetaan Sairaalanmäen lakialueella olevan korttelin 352 asemakaavaa siten, että se mahdollistaa alueen kehittämisen tulevaisuudessa monipuolisena asumisen ja palveluiden alueena. Kaavamuutoksella alueen keskelle kaavoitetaan uusi katu Sairaalankuja, johon alueella olevat kiinteistöt tulevaisuudessa on mahdollista liittää. Kaavassa varataan myös riittävät tilat ja rasitealueet yhdyskuntateknisille johdoille, asennuksille, kevyen liikenteen yhteyksille sekä virkistysalueille.

Lisätietoja: www.kouvola.fi/sairaalanmaki

Kaavaehdotuskartat ja niihin liittyvät aineistot ovat julkisesti nähtävillä 13.12.2023-22.1.2024 välisen ajan Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavojen verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan viimeistään 22.1.2024 mennessä osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 KOUVOLA tai kirjaamo@kouvola.fi

Kouvolassa 13.12.2023 Tekninen lautakunta

Sivun alkuun