Asemakaavojen ja asemakaavamuutosten vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmien nähtävilläolo

Viitakumpu (kaava nro 06/007), Kullasvaara 3 (kaava nro 10/008), Kaaritie (kaava nro 21/007) ja Nurmiranta (kaava nro 42/002)

Viitakumpu (06/007), asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia Viitakummun alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia.

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/viitakumpu

Kullasvaara 3 (10/008), asemakaava

Tavoitteena on laatia asemakaava Kullasvaaran logistiikka-alueen pohjoisosalle. Laadittavalla asemakaavalla tutkitaan logistiikka-alueen pohjoisosan liikennejärjestelmän kytkemistä osaksi olemassa olevaa liikenneverkkoa.

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/kullasvaara3

Kaaritie (21/007), asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Kuusankosken Rantapuiston kehittäminen laadittujen suunnitelmien pohjalta ja uusien pien- ja rivitalojen rakentaminen Kaaritien eteläpuolelle. Lisäksi ajanmukaistetaan alueen eteläosan asemakaavaa.

Kaavahankkeen verkkosivu: www.kouvola.fi/kaaritie

Nurmiranta (42/002), asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavan tavoitteena on lisätä tonttitarjontaa asuinpientaloja varten Valkealan Koivurannan alueella. Alueella sijaitseva seurakunnan toimintakeskus ja ympäröivä pientaloasutus sekä alueen luonto- ja kulttuuriarvot huomioidaan kaavasuunnittelussa.

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/nurmiranta

Kaavahankkeisiin liittyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä 20.5.- 22.6.2020 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten kaavojen omilla verkkosivuilla ja poikkeustilan vuoksi myös Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13). Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi

Lisätietoja: Viitakumpu, Kullasvaara 3 ja Nurmiranta: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, olli. ruokonen@kouvola.fi, p. 020 615 9235 ja Kaaritie: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi, p. 020 615 7404

20.5.2020 Kaupunkisuunnittelu