Asemakaavan vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja valmisteluvaiheen aineiston nähtävillä olo

Kouvolan RRT-alueen 2. vaihe (kaava nro 10/006)

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä 20.2. – 1.4.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeen omilla verkkosivuilla www.kouvola.fi/rrt2

Mielipiteet voi esittää kaavan nähtävillä olon aikana asuminenjaymparisto@kouvola.fi tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

Kouvolassa 20.2.2019 Kaupunkisuunnittelu