Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §, MRA 27 §)

Vilppulanraitti (kaava nro 08/005)

Suunnittelualue sijaitsee Kankaron kaupunginosassa noin kahden kilometrin päässä Kouvolan keskustasta lounaaseen. Alueen pinta-ala on noin 4,2 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Vilppulanraitin varrella sijaitsevan yleisten rakennusten korttelialueen käyttötarkoitus asumista ja liiketoimintaa palvelevaksi. Korttelissa sijaitsee Jehovan todistajien valtakunnasali. Lisäksi suunnittelualueella sijaitseva rakentamaton yleisten rakennusten kortteli on tarkoitus liittää osaksi Töröstinmäen puistoaluetta.

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/vilppulanraitti

Kaavaehdotus on nähtävillä 10.9.-12.10.2020 Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavahankkeen verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 12.10.2020 klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki/Tekninen lautakunta, Kirjaamo, Torikatu 10, PL 85, 45101 Kouvola, tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, olli.ruokonen@kouvola.fi, p. 020 615 9235

9.9.2020 Tekninen lautakunta