Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo (MRL 65 §, MRA 27 §)

Kauppaoppilaitos, kaava nro 01/033

Kouvolan entisen kauppaoppilaitoksen lähialueen asemakaava muutetaan siten, että kaava mahdollistaa rakennuksen säilyttämisen ja sen joustavan kehittämisen monipuolisena erilaisten palveluiden keskittymänä. Katu- ja puistoalueiden rajaukset ja merkinnät ajanmukaistetaan. Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/kauppaoppilaitos

Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 20.10.-22.11.2021 välisenä aikana Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen verkkosivuilla.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho@kouvola.fi, p. 020 615 7039

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 22.11.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella Kouvolan kaupunki / Tekninen lautakunta, Kirjaamo, Torikatu 10, PL 85, 45101 Kouvola, tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

Kouvolassa 20.10.2021 Tekninen lautakunta