Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo (MRL 65§, MRA 27§)

Kaunisnurmen palvelukeskuksen asemakaavan muutos (kaava nro 02/011)

Alueen asemakaavaa muutetaan siten, että korttelialueelle on mahdollista tulevaisuudessa sijoittaa joustavasti erilaisia asuin-, toimisto- ja liikerakentamisen tiloja sekä erilaisia palvelutoimintoja. Muutoksessa myös ajanmukaistetaan korttelia rajaavien katualueiden kaavamerkinnät. Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/kaunisnurmenpalvelukeskus

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho@kouvola.fi, p. 020 615 7039

Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 20.1.-26.2.2021 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavahankkeen verkkosivulla. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 26.2.2021 klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki / Tekninen lautakunta, Kirjaamo, Torikatu 10, PL 85, 45101 Kouvola, tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

Kouvolassa 20.1.2021 Tekninen lautakunta