Asemakaavan muutoksien voimaantulo

Kouvolan kaupunginvaltuusto on 21.1.2019 tekemillään lainvoiman saaneilla päätöksillä hyväksynyt Kelotien lähialueen (kaava nro 06/003) ja Karjalaiskylän alueen (kaava nro 03/005) asemakaavojen muutokset.

Kouvolassa 14.3.2019

KAUPUNGINHALLITUS