Asemakaavan muutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Puhjonaukea 2 (kaava 23/029)

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kymintehtaalla. Asemakaavan muutoksessa muokataan alueen maankäytöllistä suunnitelmaa siten, että alueelle olisi tulevaisuudessa mahdollista muodostaa tontteja nykyistä joustavammin. Kaavamuutoksessa poistetaan alueen keskeltä toteutumattomat katualuevaraukset ja mahdollistetaan tonttiliittymän toteuttaminen Tervasmutkan katualueelle.

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/puhjonaukea2

Kaavahankeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävillä 15.2.-20.3.2023 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen omilla verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää nähtävillä olon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho@kouvola.fi, p. 020 615 7039

Kouvolassa 15.2.2023 Kaupunkiympäristön suunnittelu

Sivun alkuun