Asemakaavan muutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 63§, MRA 30§)

Putkinotko (01/036) ja Kettumäki (21/019)

Putkinotko (01/036)

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 1, Kangas kortteleita 1076, 1104, 1118, kortteleiden 1081,1082 ja 1121 osia sekä puisto- sekä katualueita. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on ajanmukaistaa alueen asemakaavaa ja mahdollistaa korttelialueiden kehittäminen.

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/putkinotko

Kaavahankkeeseen liittyvät aineistot ovat nähtävänä 15.3.-24.4.2023 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon info-pisteessä (Torikatu 10) sekä kaavahankkeen verkkosivuilla. Kaavahanketta esitellään 27.3.2023 järjestettävässä asukastilaisuudessa. Lisätiedot kaavan verkkosivuilla.

Kettumäki (21/019)

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on ajanmukaistaa alueen asemakaavaa ja turvata kulttuuriympäristön säilyminen. Suunnittelualue käsittää Kettumäen virkistysalueen sekä kaupunginosan 21 Kuusankoski korttelit 64, 65 ja 66.

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/kettumaki

Kaavahankkeeseen liittyvät aineistot ovat nähtävänä 15.3.-24.4.2023 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon info-pisteessä (Torikatu 10) sekä kaavahankkeen verkkosivuilla. Kaavaluonnosta esitellään asukastilaisuudessa 20.3.2023 klo 17 Kuusankoskitalossa.

Kaavahankkeisiin liittyvä palaute pyydetään toimittamaan viimeistään 24.4.2023 kirjeitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi, p. 020 615 7404

Kouvolassa 15.3.2023 Kaupunkiympäristön suunnittelu

Sivun alkuun