Asemakaavan muutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja asemakaavahankkeen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kierrätyskeskus, kaava nro 02/013

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kasarminmäellä rajautuen etelässä Kuusaantiehen, lännessä Kouvolan ja Mikkelin väliseen Savonrataan, idässä Viulukujaan ja Kallantiehen, pohjoisessa Hinkismäen lähivirkistysalueisiin ja sen laajuus on noin 20,9 ha. Kaavahankkeessa Parik-säätiön toimintojen länsipuolella olevan teollisuuskorttelin asemakaavaa muutetaan siten, että alueelle on mahdollista sijoittaa uudenlainen kierrätyskeskus. Kaavassa myös ajanmukaistetaan alueen kaavamerkintöjä ja -määräyksiä.

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/kierratyskeskus

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluvaiheen aineistot ovat nähtävillä 27.9.-31.10.2023 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeiden omilla verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää nähtävillä olon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi.

Yleisötilaisuus

Kaavamuutokseen liittyen järjestetään alueella maastokävely tiistaina 3.10.2023 klo 17–19. Kävelyn lähtö tapahtuu Kouvolan vanhan hautausmaan pysäköintialueelta (osoite Kasarminkatu 45). Tervetuloa.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho@kouvola.fi, p. 020 615 7039

Kouvolassa 27.9.2023 Kaavoitus

Sivun alkuun