Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen MRL 63§ MRA 30§

Kouvolan Urheilupuisto (05/005)

01/041 Kouvolan Urheilupuisto

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on ajanmukaistaa alueen asemakaavaa ja mahdollistaa Urheilupuiston kehittäminen muun muassa monitoimihallin rakentamisella.   

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/kouvolanurheilupuisto

Kaavahankkeeseen liittyvät aineistot ovat nähtävänä 22.5.-30.6.2024 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon info-pisteessä (Torikatu 10) sekä kaavahankkeen verkkosivuilla.

Kaava- ja monitoimihallihanketta esitellään asukastilaisuudessa 29.5.2024 klo 17-19 Kouvolan kaupungintalolla (G-ovi katutasossa).

Kaavahankkeeseen liittyvä palaute pyydetään toimittamaan viimeistään 30.6.2024 kirjeitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi
Lisätiedot: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi

Kouvolassa 22.5.2024 Kaavoitus

Sivun alkuun