Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Peippolanpelto (kaava nro 51/001)

Elimäen Peippolanpellon alueen asemakaavaa muutetaan siten, että muodostuvalta omakotitaloalueelta on mahdollista luovuttaa kysyntään vastaavia suurikokoisia pientalotontteja.

Lisätietoja: www.kouvola.fi/peippolanpelto

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 15.5.-30.6.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeen verkkosivuilla.

Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto@kouvola.fi

Lisätietoja: Kaavoitusinsinööri Susanna Lääveri, susanna.laaveri@kouvola.fi, puh. 020 615 8660

Kouvolassa 15.5.2019                                            Kaupunkisuunnittelu