Asemakaavan muutoksen vireilletulo ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kulotie (kaava nro 06/006)

Kaavamuutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan olemassa olevaa tilannetta sekä selkeyttää kaavamääräyksiä. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen pienimuotoinen täydennysrakentaminen ja huomioidaan alueella olevat kaupunkikuvalliset arvot. Kaavasuunnittelun aikana tehdään Kulotien katusuunnittelua. Suunnittelun yhteydessä arvioidaan katu- ja korttelialueiden rajauksia.

Lisätietoja: www.kouvola.fi/kulotie

Kaavahankkeeseen liittyvät aineistot ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 12.6. – 12.8.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeen omilla verkkosivuilla. Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, olli.ruokonen@kouvola.fi, puh. 020 615 9235

Kouvolassa 12.6.2019 Kaupunkisuunnittelu