Asemakaavan ja asemakaavanmuutosten vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelmien nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Viitakumpu (06/007), Haanojanpuisto 2 (08/007) ja Öljymäki (23/026)

Viitakumpu (06/007)

Tavoitteena on osoittaa Viitakummun alueelle Viertolantien varrelle täydennysrakentamista asumista varten. Suunnittelun yhteydessä huomioidaan alueen virkistyskäytön kannalta tärkeät metsäalueet. Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/viitakumpu

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, olli.ruokonen@kouvola.fi, p. 020 615 9235

Haanojanpuisto 2 (08/007)

Asemakaavassa Myllypuronkujalle kaavoitetaan asianmukainen kääntöpaikka ja sen yhteyteen asuinrakentamiselle soveltuvia korttelialueita. Haanojanpuiston kaavoittamaton alue kaavoitetaan Haanojan urheilualueen palveluja tukevaksi urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi. Tasankotien läheisyydessä sijaitsevan Karjettapihan alueen kaava muutetaan asunrakentamiselle soveltuvaksi. Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/haanojanpuisto2

Öljymäki (23/026)

Kaavahankkeen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaavaa siten, että voimassa olevassa asemakaavassa olevat rakentumattomat kerrostalokorttelit muutetaan erillis- ja asuinpientalojen korttelialueiksi ja Öljymäen itä- ja pohjoisosaan muodostetaan laajalähivirkistysalue. Asemakaavamuutoksessa huomioidaan myös alueella olevat polku-urat ja luontokohteet. Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/oljymaki

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho@kouvola.fi, p. 020 615 7039

Kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja valmisteluvaiheen aineistot ovat nähtävillä 20.1.-26.2.2021 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavahankkeiden verkkosivuilla. Mielipiteet voi esittää voi esittää nähtävillä olon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”kaavan nimi, vireilletulo ja kaavaluonnos”.

Kouvolassa 20.1.2021 Kaupunkisuunnittelu