Asemakaavan ja asemakaavan muutosten julkinen nähtävilläolo

Kumputie (05/004), Kaaritie (21/007).

Kumputie (05/004)

Asemakaavan muutos, kaavaehdotus

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää alueella nykyisin voimassa olevia asemakaavoja, mahdollistaa kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen Tapiolankadulla ja turvata alueen arvot.

Lisätietoja: www.kouvola.fi/kumputie

Kaaritie (21/007)

Asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavaehdotus

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää alueella nykyisin voimassa olevia asemakaavoja, mahdollistaa uudisrakentaminen Kaaritien eteläreunassa ja Kuusankosken Rantapuiston kehittäminen monipuoliseksi virkistysalueeksi. Lisäksi tavoitteena on alueen luonto- ja maisema-arvojen turvaaminen.

Lisätietoja: www.kouvola.fi/kaaritie


Kaavaehdotukset liiteaineistoineen ovat julkisesti nähtävänä 17.2.-22.3.2021 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon info-pisteessä (Torikatu 10) sekä kaavahankkeiden verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan viimeistään 22.3.2021 kirjeitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

17.2.2020 Tekninen lautakunta