Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä asemakaavan kumoaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kymintehtaan asema (kaava nro 23/023)

Kymintehtaalla sijaitsevan entisen Kymintehtaan aseman ja sen lähialueen asemakaavaa muutetaan siten, käytöstä poistuneen rautatien maankäyttövaraukset poistetaan ja ne yhdistetään muihin alueisiin. Muutos mahdollistaa Mäyränkorventien ulottamisen Ahlmanintielle ja alueen olemassa olevan katu- ja virkistysalueverkoston selkeyttämisen. Maitolahdentieltä poistuu läpiajo ja sen varrella sijaitsevien korttelialueiden maankäyttömerkinnät ajanmukaistetaan. Kaavassa kumoutuva kaava-alue mahdollistaa tulevaisuudessa eritasoristeyksen rakentamisen rautatien ja Ahlmanintien risteykseen. Alueen keskelle muodostetaan laaja suojaviheralue, jolle rakennettavan maisemavallin yhteyteen on tulevaisuudessa mahdollista toteuttaa uusi kaupunginosia yhdistävä ulkoilureitti.

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/kymintehtaanasema

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävillä 22.9.-25.10.2021 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen verkkosivulla. Mielipiteet voi esittää nähtävillä olon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”Kymintehtaan asema, vireilletulo ja kaavaluonnos”.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho@kouvola.fi, p. 020 615 7039

Kouvolassa 22.9.2021 Kaupunkisuunnittelu