Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Tanttarin liittymä (kaava nro 07/004)

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa valtatien 6 kehittäminen Tanttarin alueen kohdalla, mihin kuuluu valtatien parantaminen nelikaistaiseksi moottoriliikennetieksi, eritasoliittymä sekä Katajaharjuntien ja Valkealanväylän yhdistäminen sekä uusi katuyhteys Kouvolan keskustan suuntaan.

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/tanttarinliittyma

Kaavahankkeeseen liittyvät valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos) ovat nähtävillä 25.1.-27.2.2023 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten kaavahankkeen verkkosivuilla sekä Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10). Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata kaavan nimi.

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, olli.ruokonen@kouvola.fi, p. 020 615 9235

Kouvolassa 25.1.2023                             Kaupunkisuunnittelu

Sivun alkuun