Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen julkinen nähtävillä olo MRL 65§ MRA 27§

Hyötyvirta (32/003), kaavaehdotus

Suunnittelualue sijaitsee Keltakankaalla Kotkan valtatien itäpuolella valtatien uuden eritasoliittymän tuntumassa Ekoparkin alueella. Kaava-alue sijoittuu teollisuus- ja jätteenkäsittelyalueen pohjoisosaan ja rajoittuu Matarojantien varteen. Kaava-alueen pinta-ala on n. 9 ha.

Kaavahankkeessa tarkoituksena on tarkentaa Hyötyvirta –alueen kaavaa alueen sisäänkäynnin ja uudistuneen valtatien eritasoliittymän tuntumassa kaavamerkintöjä ja kaavarajauksia.

Kaavaehdotuskartta ja siihen liittyvät aineistot ovat julkisesti nähtävillä 16.11.-21.12.2022 Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavan verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan viimeistään 21.12.2022 mennessä osoitteeseen
Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 KOUVOLA tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi otsikolla.

Lisätietoja: www.kouvola.fi/hyotyvirta

Kouvolassa 16.11.2022 Tekninen lautakunta

Sivun alkuun