Asemakaavamuutosten vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelmien nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kouvolatalo (02/010), Mustavuori (23/025)

Kouvolatalo (02/010)

Kouvolatalon lähialueen asemakaavaa muutetaan siten, että korttelialueella sijaitseville kulttuurihistoriallisesti arvokkaille asuinrakennuksille osoitetaan omat tontit. Rakennukset huomioidaan suojelumerkinnöillä ja kaavamerkinnöillä mahdollistetaan erilaisten palveluiden sijoittaminen alueelle. Kaavassa tarkennetaan myös alueen kortteli- ja katualueiden rajaukset vastaamaan alueen nykyistä käyttöä.

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/kouvolatalo

Mustavuori (23/025)

Mustavuoren lähialueen asemakaavaa muutetaan siten, että kaavassa huomioidaan suunnittelualueen toteutunut käyttö ja alueella olevat kulttuurihistorialliset arvot. Suvannon- ja Purhatien sekä Purhapolun katuihin rajautuvien korttelien maankäyttömerkinnät ajanmukaistetaan. Mustanvuoren rinteillä olevat arvokkaat luontokohteet huomioidaan kaavamerkinnöillä.

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/mustavuori

Kaavamuutoksien osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja kaavaluonnokset ovat nähtävillä 16.9.-19.10.2020 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13) sekä kaavahankkeiden verkkosivuilla. Mielipiteet voi esittää voi esittää nähtävilläoloaikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”kaavan nimi, vireilletulo ja kaavaluonnos”.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho@kouvola.fi, p. 020 615 7039

Kouvolassa 16.9.2020, Kaupunkisuunnittelu