Asemakaavamuutoksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmien nähtävilläolo

Koivukuja (01/030), asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää suunnittelualueen lounaisosan korttelirajoja ja ajantasaistaa alueella nykyisin voimassa olevia asemakaavoja. Lisätietoja: www.kouvola.fi/koivukuja

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 11.9.-14.10.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeen omilla verkkosivuilla. Mielipiteet voi esittää suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

Kouvolassa 11.9.2019                                Kaupunkisuunnittelu