Asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Sakaristonmäki (02/006), asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää alueella nykyisin voimassa olevia asemakaavoja ja mahdollistaa täydennysrakentaminen alueen koillisosassa.

Lisätietoja: www.kouvola.fi/sakaristonmaki

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 25.3.-4.5.2020 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeen omilla verkkosivuilla. Mielipiteet voi esittää suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 KOUVOLA tai kirjaamo@kouvola.fi

25.3.2020                            Kaupunkisuunnittelu